Centre Logopèdic, Psicològic i Psicopedagògic
Català
Presentació
Les nostres bases
Objectius
Serveis
Com arribar
El nostre equip
El nostre centre
MESURES COVID-19
PRODISCAT - Enllaç
Notícies
Tinc dislèxia?
Històries d'èxit
Testimonis
Publicacions
Síndrome d'Asperger
Dia de la Logopèdia
La discalcúlia
La dislèxia
Dia de l'Autisme
Reed.Psicopedagògica
Dia de la Veu
El TDAH
Trastorn llenguatge
TEA
Intel·ligències
Símptomes dislèxia
Comunicació nadons
Servei d'orientació
Estiu 2020
Castellano
Sitemap


Visita núm.

 

Què són les reeducacions psicopedagògiques?

  

 

 

 

Les reeducacions psicopedagògiques són intervencions educatives que realitza el psicopedagog o pedagog terapeuta per a desenvolupar i millorar les capacitats intel·lectuals i emocionals de nens i adolescents amb problemes a nivell d’aprenentatge i a nivell emocional.

 

Aquestes reeducacions van dirigides a aquells nens o joves que per diverses raons o circumstàncies no aconsegueixen els objectius acadèmics del curs o mostren alguna dificultat específica en l’aprenentatge o algun trastorn que fa necessària una intervenció perquè adquireixin l’autonomia que necessiten per a seguir el seu desenvolupament cognitiu i emocional.

 

Alguns dels objectius que es treballen amb les reeducacions psicopedagògiques són:

 

-       Aconseguir els requisits previs a l’aprenentatge i a l’estudi

-       Recuperació d’aprenentatge: comprensió i fluïdesa lectora, escriptura, càlcul, solució de problemes, seguiment d’instruccions, etc.

-       Millora de la capacitat d’atenció i concentració

-       Planificació i organització

-       Treballar l’autoestima i la motivació

-       Aconseguir i interioritzar hàbits d’autonomia

 

La reeducació psicopedagògica consisteix en sessions que es duen a terme normalment un o dos cops per setmana a nivell individual per tal de respondre a les necessitats específiques de cada subjecte. Per això, prèviament a l'inici de la reeducació, es fa necessari i imprescindible fer una avaluació o exploració psicopedagògica. Paral·lelament a la intervenció individual amb el nen, és important que hi hagi una bona coordinació amb l’escola i la família.

 

Cal fer una distinció entre les reeducacions psicopedagògiques i el reforç escolar. El reforç escolar va dirigit a reforçar els continguts específics d’aquelles assignatures en les que el nen presenta dificultats. Seria com un repàs o un reaprenentatge, donant més temps al nen o fent més pràctica d’exercicis perquè aconsegueixi assolir el contingut.

 

Aquest reforç el pot fer una persona competent en la matèria que s’ha d’impartir, no cal que sigui un professional de l’educació; en canvi, les reeducacions psicopedagògiques van dirigides a assentar els requisits previs o les competències bàsiques per poder evolucionar favorablement en els aprenentatges. Això s’aconsegueix donant eines per compensar les dificultats, fent estimulació cognitiva i partint d’un mètode multisensorial per tal d’utilitzar altres vies d’accés que permetin millorar les competències deficitàries. Cal que aquestes reeducacions les realitzi el professional corresponent.

 

Quan és necessari fer reeducacions psicopedagògiques? A continuació veiem quins són els símptomes d’alerta:

 

-       Dificultats específiques de lectura o escriptura

-       Dificultats en la resolució de problemes matemàtics

-       Dificultats de càlcul mental

-       Dificultats d’atenció i concentració

-       Desmotivació vers els estudis i resultats acadèmics que no van relacionats amb l’esforç que fa l’alumne

-       Dificultats per a organitzar la informació, planificar i gestionar el temps d’estudi

-       Dificultats per a estudiar o memoritzar els temes

-       Poca autonomia per fer deures o estudiar, necessitat constant de la supervisió de l’adult

 

-       Ansietat i inseguretat davant les tasques escolars

GLP MARTIN - Rbla. Guipuscoa 79, 2-1 08020-Barcelona  | Telf. 93 352 85 59 | e-mail: carmen.martin@glpmartin.es

UA-12922229-1