Centre Logopèdic, Psicològic i Psicopedagògic
Català
Presentació
Les nostres bases
Objectius
Serveis
Com arribar
El nostre equip
El nostre centre
MESURES COVID-19
PRODISCAT - Enllaç
Notícies
Tinc dislèxia?
Històries d'èxit
Testimonis
Publicacions
Síndrome d'Asperger
Dia de la Logopèdia
La discalcúlia
La dislèxia
Dia de l'Autisme
Reed.Psicopedagògica
Dia de la Veu
El TDAH
Trastorn llenguatge
TEA
Intel·ligències
Símptomes dislèxia
Comunicació nadons
Servei d'orientació
Estiu 2020
Castellano
Sitemap


Visita núm.

Setembre de 2015- GLPMartin

 

 

 

TRASTORN ESPECÍFIC DE LLENGUATGE (TEL)

 

 

 

 

 

El Trastorn Específic del Llenguatge (Specific Language Impairment, SLI) és un trastorn greu i persistent que afecta a l'adquisició del llenguatge des dels seus inicis, es perllonga durant la infància i l'adolescència i pot deixar en alguns casos seqüeles significatives en l'edat adulta. Aquest trastorn sol afectar a l'expressió i a la comprensió del llenguatge encara que de vegades es caracteritza només per les dificultats d'expressió, parlem llavors de Trastorn Expressiu del Llenguatge.

Es qualifica de "específic" perquè les dificultats de llenguatge no poden explicar-se en termes d'un trastorn més general com una discapacitat intel·lectual, un dèficit auditiu o motor o un trastorn generalitzat del desenvolupament.

Tots els nens no presenten els mateixos símptomes perquè no afecten sempre de la mateixa manera ni amb la mateixa intensitat a tots els components del llenguatge.

D'altra banda aquest trastorn pot afectar nens o nenes que presenten també altres trastorns del desenvolupament o de l'aprenentatge.

Els trastorns que amb més freqüència s'associen al TEL són la dislèxia i el Trastorn de Dèficit d'Atenció.

Cal tenir en compte que inicialment els seus símptomes es solapen amb els d'altres patologies del desenvolupament per tant, a vegades, cal un temps d'evolució i de resposta al tractament per confirmar o corregir un diagnòstic inicial. Igual passa per distingir entre un retard o un trastorn del llenguatge, de vegades la persistència al tractament és el gran indicador del TEL.

El diagnòstic ha d'incloure proves de llenguatge, psicològiques i psicopedagògiques ja que és important descartar qualsevol altra patologia com a origen de les dificultats del llenguatge.

Els símptomes d'alerta són els següents:

Abans dels 12 mesos


 1. Manca de contacte visual
 2. Poc o absència total de balboteig
 3. No reacciona a les demandes comunicatives


De 12 a 18 mesos

 1. Amb 12 mesos, no utilitza gestos, com assenyalar o acomiadar-se amb la mà.
 2. Amb 18 mesos, prefereix comunicar-se amb gestos, en comptes de vocalitzacions, té  dificultats per imitar sons o té dificultats per entendre ordres verbals simples.
 3. No atén o no reacciona al No.
 4. Adquireix un argot propi, parla moltíssim però no se l'entén.


2 anys

 1. Vocabulari molt inferior a 50 paraules.
 2. No forma frases de dues paraules.
 3. No reacciona davant sorolls forts.
 4. Només imita la parla però no genera paraules o frases de forma espontània.
 5. Només produeix determinats sons o paraules de forma repetida i no pot utilitzar el llenguatge oral per comunicar més que les seves necessitats immediates.
 6. No mira als ulls quan se li parla, evita la mirada o no dirigeix ​​la mirada cap als objectes que se li assenyalen.
 7. No pot seguir instruccions simples.
 8. Costa més entendre'l del que seria esperable per la seva edat. Els pares i cuidadors habituals   haurien d'entendre la meitat de la parla d'un nen de dos anys i aproximadament tres quartes parts de la parla d'un de tres anys. Amb quatre anys, a un nen se li hauria d'entendre pràcticament tot, fins i tot persones que no el coneixen.


3 anys

 1. Absència de frases.
 2. Retard significatiu en la parla. No se l'entén
 3. No segueix un conte
 4. No descriu imatges ni accions
 5. No conversa


El tipus de reeducació que necessita un nen amb TEL és logopèdica i és molt important que es realitzi el més aviat posible, de vegades el diagnòstic necessita esperar però una intervenció precoç basada en el perfil del llenguatge del nen és fonamental.

 

GLP MARTIN - Rbla. Guipuscoa 79, 2-1 08020-Barcelona  | Telf. 93 352 85 59 | e-mail: carmen.martin@glpmartin.es

UA-12922229-1